Arch Linuxin asennus

Tässä asennetaan Arch linux EFI pohjaiseen laitteistoon. Huomaa että myös asennus tulee käynnistää EFI tilassa, mikäli hakemisto /sys/firmware/efi löytyy asennusmedia on bootattu oikein.
Lataa uusin image osoitteesta https://www.archlinux.org/download/ ja kirjoita usb tikulle. Linuxissa voit käyttää komentoa
sudo dd if=archlinux-2019.11.01-x86_64.iso of=/dev/sdX status=progress
Ole tarkkana dd:n kanssa ettet vahingossa kirjoita väärään laitteeseen. Käytä vaikka fdisk -l komentoa tarkistaaksesi oikean laitteen (usb tikku)
Windowsille löytyy esimerkiksi https://www.balena.io/etcher/ tai https://rufus.ie/

näppäimistökartan valinta

Ladataan suomalainen näppäimistökartta
loadkeys fi

Osiointi ja liitospisteiden luonti

Käynnistetään osiointityökalu ja osioidaan levyt. Osioinnissa kannattaa olla tarkkana, itse osioin levyn seuraavasti. Toiset suosivat erillisiä osioita / ja /home mutta itse kun tallennan käytännössä kaiken pilveen niin en ole enään kokenut sitä tarpeelliseksi. Myös varmuuskopionti onnistuu näppärästi sinne, mutta tässä vaiheessa voit luoda omat osiot mikäli haluat.
cfdisk

mkfs.fat -F32 /dev/sda1 (EFI osio, pitää olla FAT32 ja type valikosta tulee valita EFI system)

mkfs.ext4 /dev/sda3 ( / ja home osio, ext4, type Linux file system)

mkswap /dev/sda2 (swap osio, type linux swap, ei formatoida)
swapon /dev/sda2

mount /dev/sda3 /mnt (luodaan liitospisto juuriosiolle)
mkdir /mnt/home
mount /dev/sda3 /mnt/home
(luodaan liitospiste home osiolle)

Perusjärjestelmän asennus

Asennetaan perusjärjestelmä+kerneli sekä pari muuta pakettia joita tarvitaan myöhemmin.
pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware net-tools dhcpcd nano vi

Fstab

Luodaan automaattisesti fstab
genfstab -L -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

cat /mnt/etc/fstab (tarkista että juuri luotu fstab näyttää oikealta, root ja home osiot liitetty)
Jos huomaat virheitä, editoi tarvittaessa esim nanolla tai vi:llä
nano /mnt/etc/fstab
vi /mnt/etc/fstab

Chroot


arch-chroot /mnt

Localet

nano /etc/locale.gen etsi tiedostosta rivit
en_US.UTF-8 UTF-8 ja fi_FI.UTF-8 UTF-8
ja poista # (kommenttimerkki) niiden edestä ja tallenna ctrl+x ja vastaa myöntävästi tallennuskyselyyn (nano) tai vi poistu editointitilasta painamalla esc ja kirjoita ZZ tai :w! [enter]

Generoidaan localet
locale-gen

Root-käyttäjän salasana

kirjoita passwd (muuta root-käyttäjän salasana haluamaksesi)

Järjestelmän aika-asetus

Asetetaan järjestelmän aika
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Helsinki /etc/localtime
hwclock --systohc

Hostname eli isäntänimi

Asetetaan hostname
echo MinunArch > /etc/hostname (muuta MinunArch haluamaksesi)

Konsolin näppäimistökartta

Asetetaan suomalainen näppäimistö pysyväksi, avaa tiedosto
/etc/vconsole.conf ja lisää sinne rivi
KEYMAP=fi

Hosts tiedosto

Muokkaa /etc/host tiedosto esimerkin mukaisesti, korvaa MinunArch aiemmin asettamallasi hostnamalla.
/etc/hosts

127.0.0.1 localhost
::1 localhost
127.0.1.1 MinunArch.localdomain MinunArch
käyttäjän luominen ja lisääminen sudo ryhmään (wheel)

Lisätään yksi normaani käyttäjä, root käyttäjää ei tule käyttää päivittäisessä käytössä!
useradd -m -g users -G wheel -s /bin/bash käyttäjäsi
passwd käyttäjäsi (annetaan salasana käyttäjälle joka juuri luotiin)

Avaa haluamallasi editorilla /etc/sudoers tiedosto ja etsi rivi
##Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
%wheel ALL=(ALL) ALL

poista %wheel ALL=(ALL) ALL rivin edestä #-merkki ja tallenna. Nyt kaikki wheel ryhmän jäsenet voivat käyttää sudoa, eli esim. edellisessä kohdassa luotu käyttäjä.
sudo nano /etc/sudoers

Mikäli haluat että sudoa käytettäessä wheel ryhmän jäsenten ei tarvitse syöttää salasanaansa, etsi samasta tiedostosta rivi #%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL ja poista # (kommenttimerkki) rivin %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL edestä ja tallenna ctrl+x ja vastaa myöntävästi tallennuskyselyyn (nano) tai vi poistu editointitilasta painamalla esc ja kirjoita ZZ tai :w! [enter]

##Same thing without a password
#%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

/etc/sudoers
/etc/sudoers
Bootloader

Asennetaan Grubin paketit
pacman -S grub efibootmgr

Luodaan liitospiste EFI-osiolle
mkdir /boot/efi
mount /dev/sda1 /boot/efi

Asennetaan Grub
grub-install /dev/sda

Luodaan initial ramdisk
mkinitcpio -p linux

Päivitetään Grub:n configuraatio
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Poistutaan Chroot tilasta ja irrotetaan liitospisteet

Poistutaan chroot tilasta ja umountataan liitospisteet /mnt sekä /mnt/home sekä lopuksi käynnistetään uudelleen
exit
umount -R /mnt
reboot

Nyt pitäisi GRUB:n ilmestyä, ja siinä näkyä Arch Linux jonka juuri asensit.
Kirjaudu sisään root käyttäjänä.

Viimeistely

Mikäli verkko ei toimi, kirjoitaip link ja katso mitä sovitinta käytät. Ei lo loopback adapter. Omassa tapauksessani nimi on eno1, joten enabloidaan verkko ja käynnistetään tarvittaessa uudelleen.
systemctl start dhcpcd@eno1.service
systemctl enable dhcpcd@eno1.service

Asenetaan ääniajurit
pacman -S alsa alsa-utils

Asennetaan Xorg eli ikkunointijärjestelmä
pacman -S xorg-server xorg-xinit

Tuki 3D grafiikalle
pacman -S mesa

Näytönohjaimen ajurit
Jos et tiedä mikä näytönohjain sinulla on, voit käyttää komentoa
lspci | grep -e VGA -e 3D apuna.
Katso täällä olevasta taulukosta brand kohdasta valmistaja ja Driver sarakkeesta ajuri ja kirjoita esim:

pacman -S xf86-video-intel (jos sinulla on Intel näytönohjain)

Työpöytäympäristön asentaminen
pacman -S gnome gnome-extra
Enabloidaan display manageri (GDM)
systemctl start gdm.service
systemctl enable gdm.service

Voit jättää gnome-extra paketin asentamatta jos et halua kaikkea gnomen mukana tulevia apuohjelmia. Suosittelen kuitenkin sen asentamista myös. Tai voit asentaa esim xfce4:n joka on huomattavasti kevyempi kuin Gnome, varsinkin jos asennus tulee vanhempaan koneeseen.
Silloin kirjoita pacman -S xfce4.

Myös i3 on oikein hyvä valinta jos haluat pelkän ikkunamanagerin kokonaisen työpöytäympäristön sijaan, katso tekemäni konfigurointiohje tästä.

Nyt Arch on asennettu 🙂 Palautetta voi laittaa ota yhteyttä sivun kautta löytyvään mailiin.

Suosittelen tutustumaan Arch wikiin https://wiki.archlinux.org/

Voit kokeilla myös asennusscriptiä, jonka löydät täältä. Muista lukea readme ensin ja muokata tarvittaessa scriptiä mikäli et halua asentaa jotain/tai haluat samalla asentaa lisää jotain.

Päivitetty 24.11.2020.