Osaaminen

Taulukossa kuvattu osaaminen on hankittu osittain datanomi-koulutuksen avulla, erilaisten kurssien, mutta korostan itseopiskelun tärkeyttä.